Tyresö kommun har svårt att få fram bostäder till nyanlända. Nu ändras ägardirektivet till Tyresö Bostäder så att 25 procent av alla lediga hyresrätter går till flyktingar.

25 procent av hyresrätterna öronmärks för nyanlända | Hem & Hyra

http://www.hemhyra.se/stockholm/25-procent-av-hyresratterna-oronmarks-nyanlanda