Ökad frihet för det stora flertalet hyresgäster. Nedsläckt tv för några. Det blev resultatet när Nyköpingshem ersatte det gamla tv-utbudet med öppet stadsdatanät i ytterområdena.

Nyköpingsbor blev utan tv när nätet öppnades | Hem & Hyra

http://www.hemhyra.se/sodermanland/nykopingsbor-blev-utan-tv-nar-natet-oppnades