REGLER FÖR LOKALEN

 • Hyresgästen måste vara minst 18 år.
 • Hyresgästen skall uppvisa gällande hemförsäkring, som även täcker skador som uppstår i lokalen, vid betalningstillfället.
 • Lokalen kan bokas tidigast 3 månader och senast 14 dagar innan tillfället
 • Om den eller de kontraktsansvariga ej uppfyllt nedan eller i övrigt enligt ansvarsförbindelsen, är rätten till att ånyo få hyra lokalen förverkad.
 • I lokalen får det finnas max 50 personer samtidigt. Detta med tanke på brandrisken.
 • Lokalen hyrs ut i befintligt skick.
 • Boende inom området betalar 250,00 kronor i hyra. För varje påbörjat uthyrningsdygn räknat från det nyckeln avhämtas till dess att denna återlämnats. Denna betalas i samband med avhämtandet av nyckeln. Lokalen hyres bara ut till boende i området
 • Vid utlämnandet av nyckeln tas 250,00 kronor i depositionsavgift, vilken återbetalas när nyckeln återlämnas.
 • Nyckeln avhämtas vid LH-lokalen, Heimdalsvägen 14 på uthyrningsdagen av kontraktsinnehavaren och återlämnas där. Gäller om inget annat överenskommits.
 • Lokalen hyres från kl 13.00 uthyrningsdagen om inget annat överenskommits.
 • Lokalen skall vara städad enligt städschema senast kl 12.00 dagen efter uthyrningen: Har inte städningen blivit ordentligt utfört tas en avgift på 300,00 kronor. Golven ska vara torra och möblerna nedtagna för att städningen ska kunna godkännas.
 • STÄDSCHEMA
  • Alla golv ska sopas och våttorkas.
 • Bord och stolar skall avtorkas med våttrasa.
 • Mattan i hallen skall skakas.
 • Toaletten ska rengöras samt handfatet av torkas.
 • Eventuella cigarettfimpar utanför lokalen skall plockas upp.
 • Porslin som har används skall diskas och ställas tillbaka i skåpen.
 • Gardinerna skall återställas.
 • Soporna skall tömmas
 • Möblerna skall plockas skall ställas i ordning.
 • Golvet måste vara torrt vid återlämnandet.
 • Den som hyr loken är ersättningsskyldig för eventuella skador på lokalen och inventarierna.
 • Kontraktsansvarig måste ovillkorligen närvara under arrangemanget. Han/hon ansvarar för att fönster och dörrar hålls stängda så att eventuell musik ej stör, samt ser till att deltagarna visar hänsyn till de närboende vid vistelse utanför lokalen. Volymsänkning ska ske efter kl 22.00. Samma regler gäller som finns upptagna på lägenhetskontraktet angående störning.
 • Kontraktsinnehavaren är personligen ansvarig för lånenyckeln och är ersättningsskyldig för samtliga kostnader om nyckeln skulle förkomma.
 • Rökning är inte tillåten i lokalen

Publicerat 2012-11-05 20:16

Vi hyr inte ut lokala i samband med storhelger: jul, nyår, trettonhelgen, påsk, valborg, fösta maj samt midsommar