Område

AB Nynäshamnsbostäders & Amastens fastigheter på Heimdalsvägen samt Centralgatan 37

Från 1 januari 2020 ingår också Amastens fastigheter på Heimdalsvägen i området.