ANMÄLNINGSAVGIFTER

Från den 1 januari 2016 höjder vi anmälningsavgiften till de aktiviteter vi har den för till 50,00 kronor/person

Det kan finnas annan avgift vid större aktiviteter