REGLER FÖR UTHYRNING AV BORDEN

Vi har även två stycken bord som vi hyr ut till boende på Heimdal. För de som önskar ha fester hemma kan detta vara ett bra alternativ till att hyra lokalen. Borden köptes in en gång i tiden för att vara själv finansierande vilket gör att vi även för dem tar en mindre avgift.

1§: Borden uthyrs med max 6 stycken stolar per bord.

2§: Borden hyres från kl 13.00 uthyrnings dagen till kl 12.00 nästa dag. Om inget annat överenskommits . Möblerarna avhämtas i tvättstugan Heimdalsvägen 14.

3§: Kontraktsinnehavaren är själv ansvarig för eventuelle transport.

4§: Vid uthyrningen tas 75,00 kronor per bord för boende i området. För varje på börjat dygn räknat från det att möblerna avhämtas till dess att de återlämnats. Vilken betalas i samband med avhämtandet av borden.

5§: Vid utlämnandet tas en depositionsavgift om 150,00 kronor per bord, vilket återbetalas vid återlämnandet. Vilken betalas i samband med avhämtandet av borden.

6§: Kontraktsinnehavaren är ersättnings skyldig för eventuella skador som uppkommer i samband med uthyrningen. Skadan regleras enligt tabell som gäller för möbler i LH-lokalen.

Glöm inte att ange hur många bord DU önskar hyra vid beställningen

Publicerat 2009-11-05 20:16