Uterum

Just nu pågår arbete mellan Heimdalsvägen 12 och 14 att montera ett ute rum för samtliga hyresgäster i området.

Det är ett resultat av samarbete mellan Lokala Hyresgästföreningen Heimdal och AB Nynäshamnsbostäder för att förbättra utemiljön.

Inom kort kommer börja montera huset och så snart det man kan börja använda det kommer vi gå ut med information.

Lokala Hyresgästföreningen Heimdal

Nationella vaccinationsveckan för att fler ska välja att vaccinera sig mot covid-19

När Sverige nu gått in i en ny fas i pandemin och allmänna åtgärder för att minska smittspridningen upphört är det särskilt viktigt att nå ut med information om nyttan med vaccination. Vecka 11 genomförs den nationella vaccinationsveckan. Syftet är att få fler att skaffa sig skydd mot covid-19 genom vaccination.

Nationella vaccinationsveckan för att fler ska välja att vaccinera sig mot covid-19