Ny undersökning: Hyresgäster sämre rustade för kris

En ny undersökning från Hyresgästföreningen, utförd av Indikator Opinion, visar att hyresgäster har sämre beredskap för en större samhällskris jämfört med de som bor i ägt boende. Undersökningen visar att färre hyresgäster har kontanter undanlagda i händelse av kris och färre hyresgäster har en granne de kan vända sig till om det krisar.

Ny undersökning: Hyresgäster sämre rustade för kris