Kall lägenhet? Känsliga grupper har rätt till ett varmare hem

Det finns lagar och riktlinjer över hur kallt ditt hem får vara. Sjuka, äldre och funktionsnedsatta har rätt till en varmare bostad, enligt Folkhälsomyndigheten.

Kall lägenhet? Känsliga grupper har rätt till ett varmare hem