Ombildning från hyresrätt i Region Stockholm

Utskicket om ombildning som kommit sker inte på uppdrag av AB Nynänashamnsbostäder.

Stockholmsregionen behöver fler hyresrätter – inte färre! I en tid av stor bostadsbrist är det helt orimligt att ombilda hyresrätter.

Hyresrätten är en förutsättning för att vi ska bygga ett samhälle för alla.

Den behövs för att minska segregationen och för att vår region ska fortsätta vara en tillväxtmotor.

Människor i ett modernt samhälle ska aktivt kunna välja vilken boendeform som passar dem. Det går inte idag i vår region.

Här finns information för dig som hyresgäst om det blir aktuellt med ombildning där du bor.

Läs mer om dina rättigheter vid en ombildning här.

Kontakta regionens ombildningsgrupp: regionstockholmombildning@hyresgastforeningen.se

Broschyrer om ombildning:

Viktigt om ombildning blir aktuell där du bor

Hyresgäst i bostadsrättsförening

Granska ombildningen till bostadsrätt

Granska den ekonomiska planen