Tilldelade av Hyresgästföreningens förtjänsttecken 2017 #hgfnynas  | Hyresgästföreningen Nynäshamn #hgfnynas

Tilldelade av Hyresgästföreningens förtjänsttecken 2017 #hgfnynas  | Hyresgästföreningen Nynäshamn #hgfnynas

http://hgfnynas.se/2017/02/24/tilldelade-av-hyresgastforeningens-fortjansttecken-2017-hgfnynas/