Tyck till om fördjupad översiktsplan och grönstrukturplan | Bygglov och Remisser från Nynäshamns Kommun #hgfnynas

Tyck till om fördjupad översiktsplan och grönstrukturplan | Bygglov och Remisser från Nynäshamns Kommun #hgfnynas

http://bygglov.hgfnynas.se/2017/01/14/tyck-till-om-fordjupad-oversiktsplan-och-gronstrukturplan/