Efter 20 år höjs inkomstgränsen för bostadsbidraget, enligt regeringens budgetförslag. Men taket för bostadstillägget för pensionärer höjs inte, trots högre bostadskostnader.

Höjd inkomstgräns för bostadsbidraget | Hem & Hyra

http://www.hemhyra.se/riks/hojd-inkomstgrans-bostadsbidraget