Annika Billström, konsult och den högst betalde kontorschefen på hyresgästföreningen försöker med ojusta metoder göra sig av med Simon Safari, som är medlemsvald regionordförande sedan 2015. Simon valdes till ordförande efter den av kontorschefen dirigerade och kuppartade avsättningen av tidigare regionordförande Greger Björkegren. En historia vars rättsliga efterspel ännu inte är avklarat. 

Strid i Hyresgästföreningen! Nu är det nog! Annika Billström måste omgående sluta.  | Hyresgästföreningen Nynäshamn #hgfnynas

http://hgfnynas.se/2016/09/04/2677/