Id-kontroller av hyresgäster där olovlig andrahandsuthyrning misstänks. Det planerar Telge Bostäder att införa. Fel väg att gå menar Simon Safari, Hyresgästföreningen Stockholm.

Bostadsbolag vill id-kontrollera sina hyresgäster | Hem & Hyra

http://www.hemhyra.se/stockholm/bostadsbolag-vill-id-kontrollera-sina-hyresgaster?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter