Nyligen presenterade SCB statistik som visar att byggnationen av lägenheter fortsätter att öka i landet. Från januari till juni i år påbörjades 33 950 lägenheter, under samma period förra året var siffran betydligt lägre, 23 620 lägenheter. Alltså kan en ökning med närmare 44 procent konstateras.

Nybyggda flerbostadshus fortsätter att öka i landet, länet och staden | Hyresgästföreningen

https://www.hyresgastforeningen.se/aktuellt/nyheter/00/03/nybyggda-flerbostadshus-fortsatter-att-oka-landet/