Många områden i länet förtätas nu för att ge fler bostäder. Men förtätningen innebär ofta att ytor för barn minskar, till exempel att skolgårdar och förskolegårdar blir för små.

Förtätning av staden ger för små skolgårdar – P4 Stockholm | Sveriges Radio

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6499945&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter