ÅRSMÖTE 2016

årsmöte

10 februari 2016

kl 19:00

Plats: LH-lokalen

På dagordningen sedvanliga årsmötesförhandlingar, bland annat: 

  • Verksamhetsberättelse 2015
  • Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för 2015
  • Val till styrelsen, revisorer och valberedning 2016
  • Nominering till förhandlingsdelegationer 2016
  • Verksamhetsinriktning 2016

Ta vara på din rätt som medlem. Rösta fram dina representanter i Hyresgästföreningen.

VÄLKOMMEN! 

Lokala Hyresgästföreningen Heimdal