JULBORD

12 december kl 14:00

LH-lokalen, Heimdalsvägen 14

Pris: 20,00 kronor/person

Anmälan görs den 2 & 7 december kl 19:00 på LH-expeditionen, tvättstugan, Heimdalsvägen 14 ingång via entrén.

BETALNING SKA GÖRAS I SAMBAND MED ANMÄLAN!

Varmt välkomna!

Lokala Hyresgästföreningen Heimdal