Förhandlingsöverenskommelse mellan AB Nynäshamnsbostäder, NEAB och Hyresgästföreningen Region Stockholm avseende 2015 års hyror | Hyresgästföreningen Nynäshamn #hgfnynas

http://hgfnynas.se/2015/02/forhandlingsoverenskommelse-mellan-ab-nynashamnsbostader-neab-och-hyresgastforeningen-region-stockholm-avseende-2015-ars-hyror/